Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota

Sídlo školy: Športová 1, Rimavská Sobota, 97901
Telefónne číslo: 047 5812011
Internetová adresa: http://www.sosos.sk
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: