Gymnázium Matky Alexie

Sídlo školy: Slnečná 2, Dunajská Streda, 93101
Telefónne číslo (1): 031-5622197
Emailová adresa: gmrs@gymmrssam.sk
Internetová adresa: http://gymmrssam.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola