Gymnázium Myjava

Sídlo školy: Jablonská 5, Myjava, 90701
Telefónne číslo (1): 034-6213462
Emailová adresa: skola@gymy.sk
Internetová adresa: http://www.gymy.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola