Stredná priemyselná škola Myjava

Sídlo školy: SNP 413/8, Myjava, 90701
Telefónne číslo (1): 034-6212348
Emailová adresa: sps@spsmyj.sk
Internetová adresa: http://www.spsmyj.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola