Gymnázium Nové Zámky

Sídlo školy: M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, 94061
Telefónne číslo (1): 035-6400060
Emailová adresa: skola@gymnz.sk
Internetová adresa: http://www.gymnz.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola