Stredná odborná škola technická Šurany

Sídlo školy: Nitrianska 61, Nové Zámky, 94214
Telefónne číslo (1): 035-6500865
Emailová adresa: soustrojar@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.sostsurany.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola