Gymnázium – Opatovská cesta 7, Košice

Sídlo školy: Opatovská 7, Košice IV, 04135
Telefónne číslo (1): 055-7274411
Emailová adresa: zastupca@gymopatke.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymopatke.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola