Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Kukučínova 23

Sídlo školy: Kukučínova 23, Košice IV, 04012
Telefónne číslo (1): 055-6855389
Emailová adresa: soupzastupcatv@dol.sk
Internetová adresa: http://www.sospsvke.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola