Gymnázium Park mládeže 5, Košice

Sídlo školy: Park mládeže 5, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055/633 54 70
Emailová adresa: office@gpm.sk
Internetová adresa: http://gpm.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Alena Bobáková
Zriaďovateľ: Okresný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice
Typ školy: Štátna škola
IČO: 35531754
Dni otvorených dverí:
Sobota 6. októbra 2018 09:00-12:00 hod. Vyskúšajte si prijímacie pohovory z minulých rokov a nechajte si predstaviť školu študentmi, ktorí ju poznajú tak ako nikto iný!