Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Sídlo školy: Hlavná 113, Košice I, 04001
Telefónne číslo (1): +421557277011
Emailová adresa: spsdke@spsdopke.edu.sk
Internetová adresa: https://spsdke.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola