Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Sídlo školy: Párovská 1, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1): 037-6522929
Emailová adresa: school@gymparnr.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymparnr.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra
Typ školy: Štátna škola