Gymnázium Vráble

Sídlo školy: Školská 26, Nitra, 95280
Telefónne číslo (1): 037-7832129
Emailová adresa: mail@gymvr.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymvrable.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola