Gymnázium Pierra de Coubertina

Sídlo školy: Nám. SNP 9, Piešťany, 92126
Telefónne číslo (1): 033-7621830
Emailová adresa: gypy@gypy.sk
Internetová adresa: http://www.gypy.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola