Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Sídlo školy: Nám. SNP 8, Piešťany, 92169
Telefónne číslo (1): 033-7724631
Emailová adresa: skola@spsepn.edu.sk
Internetová adresa: http://www.spsepn.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola