Gymnázium Štefana Moysesa – Školská 13, Moldava nad Bodvou

Sídlo školy: Školská 13, Moldava nad Bodvou, 04517
Telefónne číslo (1): 055 / 460 21 38
Emailová adresa: skola@gymmoldava.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymmoldava.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Zuzana Borovská
Typ školy: Štátna škola