Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Sídlo školy: Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 04501
Telefónne číslo (1): 055/4602139
Emailová adresa: spopsmoldava@mail.t-com.sk
Internetová adresa: http://sosmoldava.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. István Stefán
Typ školy: Štátna škola

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6341M00
Škola podnikania
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2964H00
Cukrár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3152H02
Krajčír – dámske odevy
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3178F00
Výroba konfekcie
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6449F00
Technické služby v autoservise
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov /
3686F00
Stavebná výroba
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov /
3161F00
Praktická žena
2018-2019 2 roky Nie Denné Dievčatá /
4579F00
Lesná výroba
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov /