Gymnázium Stropkov

Sídlo školy: Konštantínova 64, Stropkov, 09101
Telefónne číslo (1): 054-7422986
Emailová adresa: sekretariat@gym-sp.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymstrop.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola