Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov

Sídlo školy: Hlavná 6, Stropkov, 09101
Telefónne číslo (1): 054-7181500
Emailová adresa: sekretariat@sos-hlavna-sp.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.soupsp.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola