Gymnázium Študentská 4, Snina

Sídlo školy: Študentská 4, Snina, 06901
Telefónne číslo (1): 057/7623353
Telefónne číslo (2): 0915937113
Emailové adresy: sekretariat@gym-sv.vucpo.sk
skola@gymsnina.svcmi.sk
Internetová adresa: http://www.gymsnina.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Iveta Lazorová
Zriaďovateľ: PSK
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00161179
Dni otvorených dverí:
Piatok 16. novembra 2018 09:00-13:00 hod.

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode