Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, Snina

Sídlo školy: Partizánska 1059/23, Snina, 06901
Telefónne číslo (1): +421577623813
Telefónne číslo (2): +421915938644
Faxové číslo: +421577622618
Emailová adresa: spssnina@spssnina.edu.sk
Internetová adresa: http://sps-snina.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Alena Romanová
Zriaďovateľ: VÚC PREŠOV
Typ školy: Štátna škola