Gymnázium Štúrovo

Sídlo školy: Adyho 7, Nové Zámky, 94301
Telefónne číslo (1): 036-7511352
Emailová adresa: riaditelgymn@centrum.cz
Internetová adresa: http://www.gymn-sturovo.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola