Obchodná akadémia Šurany

Sídlo školy: Nám. hrdinov 7, Nové Zámky, 94201
Telefónne číslo (1): 035-6500859
Emailová adresa: sekretariat@oasurany.sk
Internetová adresa: http://www.oasurany.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola