Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Sídlo školy: Duchnovičova 24, Humenné, 06601
Telefónne číslo: 057 7752732
Internetová adresa: http://www.gymcmhe.edu.sk
Emailová adresa: skola(zavináč)gymmuche.svcmi.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Pavol Ďugoš