Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Sídlo školy: Lesná 28, Humenné, 06601
Telefónne číslo: 057 7783398
Internetová adresa: http://www.gjzhe.edupage.org
Emailová adresa: skola(zavináč)gjzhe.svcmi.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Jana Kontuľová