Gymnázium Topoľčany

Sídlo školy: 17. novembra 1180/16, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1): 038-5324747
Emailová adresa: gymtopol@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gymtop.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola