Stredná zdravotnícka škola sv. Vinceta de Paul

Sídlo školy: 17. novembra 1056, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1): 038-5323250
Emailová adresa: szsinfo@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.szsto.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
Typ školy: Cirkevná škola