Gymnázium Trebišovská 12

Sídlo školy: Trebišovská 12, Košice II, 04011
Telefónne číslo (1): 055-6443649
Emailová adresa: skola@gt12.sk
Internetová adresa: http://www.gt12.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola