Súkromná stredná umelecká škola filmová

Sídlo školy: Petzvalova 2, Košice, 04011
Telefónne číslo (1): +421905819348
Emailová adresa: jarmila.uhrikova@gmail.com
Internetová adresa: http://www.filmovaskola.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Jarmila Uhríková
Typ školy: Súkromná škola