Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Sídlo školy: Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou, 09380
Telefónne číslo (1): 057-4464574
Emailová adresa: sekretariat@gym-vt.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gyvv.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola