Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou

Sídlo školy: Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad Topľou, 09335
Telefónne číslo (1): 057-4464692
Emailová adresa: skola@oavt.edu.sk
Internetová adresa: http://www.oavranov.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola