Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Sídlo školy: Kostolná 119/8, Galanta, 92601
Telefónne číslo (1): 031-7893751
Emailová adresa: gymsered@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gymsered.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola