Stredná odborná škola Hlohovec

Sídlo školy: Nerudova 13, Hlohovec, 92001
Telefónne číslo (1): 0337320076
Telefónne číslo (2): 0337301728
Faxové číslo: 0337320075
Emailová adresa: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.soshlohovec.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 17053811
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3918M00
Technické lýceum
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
2840M00
Biotechnológia a farmakológia
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
2841M00
Technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
2848M00
Chemická informatika
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
8222M00
Úžitková maľba
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
8261M00
Propagačná grafika
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
8297M00
Fotografický dizajn
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
8298M00
Odevný dizajn
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
6446K00
Kozmetik
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
2880K00
Chémia a životné prostredie
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
6456H00
Kaderník
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
6426K00
Vlasová kozmetika
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
2890K00
Chemický a farmaceutický priemysel
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
3125K00
Odevníctvo
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24