Gymnázium Želiezovce, Štúrová 16

Sídlo školy: Štúrova 16, Levice, 93701
Telefónne číslo (1): 036-7712360
Emailová adresa: gymzel@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gymzeliezovce.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola