Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Sídlo školy: Južná trieda 10, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055/7260705
Emailové adresy: sekretariat@zsjuznake.sk
zimanovaanna@gmail.com
Internetová adresa: http://hotelovake.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Radko Rakušan
Typ školy: Štátna škola
IČO: 31946615

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6323M00
Hotelová akadémia
2016-2017 5 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6405K00
Pracovník marketingu
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6445K00
Kuchár
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
2978H00
Cukrár pekár
2016-2017 4 roky Iná/ďalšia skúška Denné Chlapcov, dievčatá /