Stredná odborná škola technická – Kukučínova 23, Košice

Sídlo školy: Kukučínova 23, Košice IV, 04001
Telefónne číslo (1): 055-6228031
Emailová adresa: sos.technicka.kosice@gmail.com
Internetová adresa: http://www.soskuke.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola