Hotelová akadémia Nitra

Sídlo školy: Slančíkovej 2, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1): 037-6531641
Emailová adresa: spsp@spsnr.edu.sk
Internetová adresa: http://www.spspnr.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola