Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Sídlo školy: Bolečkova 2, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1): 037/6580081
Telefónne číslo (2): 037/6344378
Faxové číslo: 037/6344378
Emailová adresa: oanitra@slovanet.sk
Internetová adresa: http://oanitra.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00161942
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 69,9% (279), chlapcov 30,1% (120)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 124 /