Hotelová akadémia Prešov

Sídlo školy: Baštová 32, Prešov, 08085
Telefónne číslo (1): 051-7732701
Emailová adresa: sekretariat@ha-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.hapresov.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola