Obchodná akadémia Prešov

Sídlo školy: Volgogradská 3, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7719748
Emailová adresa: sekretariat@oa-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.oa-po.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola