Hotelová akadémia Spišská Nová Ves

Sídlo školy: Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves, 05201
Telefónne číslo (1): 053-4464215
Emailová adresa: skola@souosnv.edu.sk
Internetová adresa: http://www.hotelovkasnv.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola