Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Sídlo školy: Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 05201
Telefónne číslo (1): 053-4461390
Emailová adresa: skola@soussnv.sk
Internetová adresa: http://www.soussnv.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola