Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

Sídlo školy: Štefánikova 28, Humenné, 06601
Telefónne číslo (1): 057-7752394
Emailová adresa: sekretariat@ha-he.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.hahe.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola