Stredná odborná škola obchodu a služieb – Humenné

Sídlo školy: Mierová 1973/79, Humenné, 06601
Telefónne číslo (1): 057-7752734
Emailová adresa: sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.sousluzhe.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola