Katolícka spojená škola sv. Mikuláša

Sídlo školy: Duklianska 16, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7465401
Emailová adresa: skolasvm@zsgmik.sk
Internetová adresa: http://www.zsgmik.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Typ školy: Cirkevná škola