Gymnázium, Konštantínova 2

Sídlo školy: Konštantínova 2, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7725737
Emailová adresa: sekretariat@gymk2-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gk2-po.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola