Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského- organizačná zložka Katolíckej spojenej školy Banská Štiavnica

Sídlo školy: Gwerkovej-Gollnerovej 9, Banská Štiavnica, 96901
Telefónne číslo (1): 045/6921050
Emailová adresa: kancelaria@katgymbs.sk
Internetová adresa: http://www.katgymbs.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Typ školy: Cirkevná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 56,5% (26), chlapcov 43,5% (20)