Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Sídlo školy: Akademická 16, Banská Štiavnica, 96901
Telefónne číslo (1): 045/691 1131
Telefónne číslo (2): 045/691 1132
Faxové číslo: 045/6920850
Emailová adresa: soslbs1@gmail.com
Internetová adresa: http://soslbs.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: BBSK
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 19,0% (48), chlapcov 81,0% (204)