Obchodná akadémia – Komenského 1, Humenné

Sídlo školy: Komenského 1, Humenné, 06601
Telefónne číslo (1): 057/775 24 32
Telefónne číslo (2): 0948393401
Emailové adresy: sekretariat@oa-he.vucpo.sk
riaditel@oa-he.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.oahe.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Alena Židová
Zriaďovateľ: VÚC Prešov
Typ školy: Štátna škola
IČO: 162132
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode