Obchodná akadémia Topoľčany

Sídlo školy: Inovecká 2041, Topoľčany, 95594
Telefónne číslo (1): 038-5362212
Emailová adresa: mail@oato.edu.sk
Internetová adresa: http://www.oato.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola