Stredná odborná škola potravinárska Topoľčany

Sídlo školy: Krušovská 2091, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1): 038-5323863
Emailová adresa: riaditel@soskruto.edu.sk
Internetová adresa: http://www.soskruto.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola